Inschrijven – Huisartsen Tijnje – Tijnje

Welkom op de website van de
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tijnje

Huisarts
Reinier van der Steege

Huisartsen Tijnje
Breewei 31 8406 EB Tijnje

Inschrijven

Onze huisartsenpraktijk is open voor nieuwe inschrijvingen van patiënten woonachtig in Tijnje en Gersloot. Tjalleberd alleen in overleg.

In onze huisartsenpraktijk willen wij u graag optimale medische en farmaceutische zorg bieden. Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van kracht per 25 mei 2018 – is het niet meer toegestaan bepaalde persoonsgegevens via een online inschrijfformulier uit te vragen. Om uzelf bij ons in de huisartsenpraktijk in te schrijven kunt u het inschrijfformulier downloaden.

Wij verzoeken u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en persoonlijk langs te brengen bij ons op de praktijk. In verband met de identificatieplicht in de zorg (zie verder) vragen wij u bij het inleveren van uw inschrijfformulier ook om uw identiteitsbewijs. Indien u meerdere gezinsleden wilt inschrijven, dient u per persoon een inschrijfformulier in te vullen en voor iedereen een identiteitsbewijs mee te nemen als u het formulier komt inleveren.

Identificatieplicht in de zorg

Ontvangt u medische zorg, dan moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs). Dit heet de identificatieplicht in de zorg. Als zorgverlener moeten wij kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom leggen wij de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie.

Wij verzoeken u daarom bij inlevering van het inschrijfformulier voor al uw gezinsleden een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Voor kinderen tot 12 jaar kunnen ouders de identificatie regelen. Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, dan verzoeken wij u samen te komen tijdens uw bezoek aan de praktijk. Kinderen van 16 jaar en ouder dienen zelf te komen om zich te identificeren.

Toestemming

Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners is van groot belang om een goede behandeling te kunnen geven, bijvoorbeeld in acute situaties. Deze gegevensuitwisseling vindt echter niet plaats zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming op het inschrijfformulier kenbaar maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ikgeeftoestemming.nl.

Kennismaking

Stelt u een kennismakingsgesprek met de huisarts op prijs? Neem dan gerust contact op met onze praktijk. Onze assistente plant graag een afspraak voor u in.