Openingstijden en afspraak maken – Huisartsen Tijnje – Tijnje

Welkom op de website van de
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tijnje

Huisarts
Reinier van der Steege

Huisartsen Tijnje
Breewei 31 8406 EB Tijnje

Openingstijden en afspraak maken

Openingstijden

  • maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.
  • Tussen 10.30 – 11.00 en 12.00 – 13.00 hebben we pauze. We verzoeken u tijdens deze momenten alleen te bellen in geval van spoed.
  • Het ophalen van medicatie kan op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur.
  • Huisartsenzorg in de avond/nacht/weekend: Dokterswacht Friesland, 0900-1127112

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor te bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. U kunt ook zelf een afspraak inplannen via MijnGezondheid.net.

Standaard reserveren wij voor een afspraak 10 minuten. Als u meerdere klachten of vragen wilt bespreken, dan kunt u dit aangeven. Er zal dan voldoende (extra) tijd voor u ingepland worden.

Huisbezoek (visite)

Visites worden door de huisarts afgelegd als u vanwege medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling in de praktijk beter zijn vragen wij u, indien mogelijk, naar ons toe te komen. U kunt een visite telefonisch aanvragen bij de assistente, bij voorkeur voor 10.30 uur.

Telefonisch spreekuur

Dagelijks hebben wij van 13.00 uur tot 13.30 uur telefonisch spreekuur. Dit is bedoeld voor het opvragen van uitslagen.

Via MijnGezondheid.net kunt u uitslagen direct inzien nadat dit door de huisarts is verwerkt.

Assistentenspreekuur

Voor diverse medische handelingen – zoals injecties, bloeddruk meten, wratten aanstippen, oren uitspuiten etc – kunt u bij onze assistentes terecht. Dit spreekuur is op vrijdagochtend en dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur. Voor het assistentenspreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken.

Urine controle

Voor urinecontrole kunt u uw urine (het liefst voor 10.30 uur) langsbrengen bij de assistente. U kunt tijdens het telefonisch spreekuur tussen 13.00 en 13.30 uur bellen voor de uitslag van het urineonderzoek. Ook kunt u de uitslag (en een eventueel advies van de huisarts) vaak al inzien via MijnGezondheid.net.

Spreekuur Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is opgeleid om mensen met o.a. suikerziekte, hart- en vaatziekten, longziekten en ouderen te begeleiden. Dit gebeurt in samenspraak met de huisarts. Om gebruik te maken van dit spreekuur moet u een afspraak maken en heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De praktijkondersteuner is aanwezig op:

  • Dinsdag: 8.00 uur tot 17.00 uur
  • Woensdag: 8.00 tot 12.30 uur
  • Donderdag: 8.00 uur tot 17.00 uur

Waarneming

Buiten openingstijden wordt spoedeisende huisartsenzorg verleend vanuit de Dokterswacht Friesland, bereikbaar via: 0900 – 112 7 112.

Dokterswacht Friesland is alleen bedoeld voor dringende zaken die niet tot de volgende dag of na het weekend kunnen worden uitgesteld. Let op: u dient eerst telefonisch contact op te nemen. Kijk voor meer informatie op www.dokterswachtfriesland.nl.

Tijdens vakanties neemt op werkdagen de Huisartsenpraktijk in Langezwaag waar (tel. 0513 – 85 40 00). Adres: Tsjerkeleane 1, 8404 GN Langezwaag.