Afspraken – Huisartsen Tijnje – Tijnje

Welkom op de website van
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tijnje

SEMH gecertificeerd

Huisarts
Reinier van der Steege

Huisartsen Tijnje
Breewei 31 8406 EB Tijnje

Afspraken

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 08.00 – 17.00 uur.
Tussen 10.30 – 11.00 en 12.00 – 13.00 hebben we pauze. We verzoeken u tijdens deze momenten alleen te bellen in geval van spoed.

De apotheek is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 14.00 tot en met 16.00 uur.

Spreekuur

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken via 0513 – 57 12 24. Standaard reserveren wij 10 minuten. Als u meerdere klachten of vragen wilt bespreken, dan kunt u dit aangeven. Er zal dan voldoende tijd voor u ingepland worden.

Voor spoedgevallen tijdens openingstijden belt u met onze praktijk: 0513 – 57 12 24.  Indien de lijn bezet is: 0513 – 57 15 55.

Telefonisch spreekuur

Dagelijks hebben wij van 13.00 uur tot 13.30 uur telefonisch spreekuur. Dit is bedoeld voor uitslagen.

Spreekuur Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is opgeleid om mensen met o.a. suikerziekte, hart- en vaatrisico, longziekten en ouderen te begeleiden. Dit gebeurt in samenspraak met de huisarts. Om gebruik te maken van dit spreekuur heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De praktijkondersteuner is aanwezig op:
– dinsdag: 8.00 uur tot 17.00 uur
– donderdag: 8.00 uur tot 17.00 uur

– vrijdag: 13.00 uur -17.00 uur

Assistentenspreekuur

Voor diverse medische handelingen – zoals injecties, bloeddruk meten, wratten aanstippen, oren uitspuiten e.d – kunt u bij onze assistentes terecht. Dit spreekuur is dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur. Voor het spreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken.

Waarneming

Buiten openingstijden wordt spoedeisende huisartsenzorg verleend vanuit de Dokterswacht Friesland, bereikbaar via: 0900 – 112 7 112 (€0,10 p/m)

De Dokterswacht is alleen bedoeld voor dringende zaken die niet tot de volgende dag of na het weekend kunnen worden uitgesteld. Let op: u dient eerst telefonisch contact op te nemen. Kijk voor meer informatie op www.dokterswachtfriesland.nl.

Tijdens vakanties neemt Huisartsenpraktijk Langezwaag waar, telefoonnummer: 0513 – 85 40 00.